Tárgyalási jegyzék

Tárgyalás időpontja: 
2022. március 23., szerda 09.00
Ügy tárgya: 
költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
B.38/2020.
Tárgyalás helyszíne: 
2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.
Tárgyaló: 
106. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az ügy lényege:

A B.284/2015/57. számú vádirati tényállás szerint az I. és II. rendű vádlottak, mint egy Kft. meghatalmazottja és ügyvezetője rendszeres haszonszerzésre törekedve a cég nevében valótlan tartalmú, a társaság bevételszerző tevékenységével össze nem függő, valamint azon számlák befogadásával, amelyek ÁFA tartalma nem volt levonható a jogszabályi rendelkezések szerint, jogosulatlanul csökkentették a cég ÁFA fizetési kötelezettségét. A fizetendő adó csökkentésén túlmenően a bevétel adózatlan kivonása is célja volt a számlák befogadásának.

Ehhez a tevékenységhez nyújtottak segítséget a III-VII. rendű vádlottak.

A társaság által befogadott fiktív számlák, amik nem a társaság bevételszerző tevékenységével voltak összefüggésben, hanem az I. rendű vádlott érdekkörében merültek fel (így pl.cd-készítés, fogászati kezelés) egyéb jövedelemhez juttatták az I. rendű vádlottat és lányát (G. E.-t), amely után felmerült egészségügyi hozzájárulást és személyi jövedelemadót I. és II. rendű vádlottak nem fizették meg. Az I. r. vádlott lánya az őt terhelő adóhiányt végrehajtási eljárás keretében teljes egészében megfizette.

Az ÁFA hiánnyal, valamint az EHO és az SZJA meg nem fizetésével a vádlottak összesen közel 37 millió forint vagyoni hátrány okoztak a költségvetésnek.

A B.284/2015/57. számú vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott és testvére, a II. rendű vádlott nagy értékű gépjárműveket szereztek meg külföldi székhelyű gazdasági társaságoknak, ám azokat ténylegesen családtagok használták jellemzően bérlet címén. A gépjárművek később belföldi cégekhez, majd az ÁFA fizetési kötelezettség kijátszására létrehozott láncolat végén családtagokhoz kerültek.

A vádlottak egymástól függetlenül folytatott tevékenységükkel közel 60 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek ÁFA adónemben.

Az előbbieken túlmenően a II. rendű vádlott külföldön bejegyeztt cégek nevére vásárolt építőanyagot, amit nógrádmegyeri ingatlanok építési-felújítási munkálatai során használt fel.

A II. rendű vádlott úgy értékesítette a lánya (G.G. VI. rendű vádlott) tulajdonát képező ingatlant, hogy azt előbb 1,5 millió forintért egy ukrán állampolgár által névleg képviselt cégnek értékesítette, majd pedig a II. rendű vádlott rendelkezése alapján a cég közel 30,5 millió forintért értékesítette a Telenor Magyarország Zrt.-nek azért, hogy lánya mentesüljön a személyi jövedelemadó megfizetése alól.

A vádlott utóbbi két tevékenységével több mint 9 millió forint vagyoni hátrány okozott ÁFA és SZJA adónemben.

Végül a II.-VI. rendű vádlottak társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság nélkül vettek igénybe táppénzt közel 3 millió forint összegben.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Tárgyalás 10 idézettel.

Eljáró bíróság: 
CsatolmányMéret
171.81 KB