Közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2017. október 18., szerda 13.30
Ügy tárgya: 
Közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette
Ügyszám: 
20.B.57/2017.
Tárgyalás helyszíne: 
Balasssagyarmati Járásbíróság, Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.
Tárgyaló: 
60
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vád szerint Stayer László Péter vádlott Szécsény város polgármestereként, a 2012. évtől Szécsény város önkormányzata nevében egy korábbi pályázat keretében Szécsény városban és

vonzáskörzetében megvalósult, de használatbavételi engedéllyel nem rendelkező, a GVOP

4.4.2-es számú pályázattal megépült szélessávú Internet-hálózat üzemeltetésével, hasznosításával kapcsolatban egyeztetést folytatott az Opticon Kft-vel, illetve annak tulajdonosával, Körmöczi Bélával, mely egyeztetések 2015. január 28-án kudarcba fulladtak, ugyanis megállapodás – újabb szerződés – nem jött létre Szécsény Város Önkormányzata, mint tulajdonos és az Opticon Kft., mint haszonbérlő között.

Az önkormányzat és az Opticon Kft. közötti hivatalos levélváltás során 2014. december 8.

napjától Stayer László Péter vádlottnak hivatalosan is tudomására jutott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló és Szécsény, Rákóczi út 41. szám alatt elhelyezett fejállomás

(szerver) üzembe helyezése megtörtént, és használatba vételi engedély nélkül üzemelteti azt a

Vidékháló Kft.

A Vidékháló Kft. 2015. évben szerződéses kapcsolatban volt a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat szolgáltatója, a Nemzeti Információs Szolgálat Zrt-vel, mely szerződés szerint a Vidékháló Kft. a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton szolgáltatást nyújtott a MVM-Net Zrt-nek, így végpontot adott a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalának, a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak, a Városi Rendőrkapitányságnak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, a Foglalkoztatási Hivatalnak és az Országos Mentőszolgálatnak.

Ezen túl a Vidékháló Kft. internet szolgáltatást nyújtott a szécsényi e-MultiCoop Szociális Szövetkezetnek is.

Ezt követően 2015. július 6. napján került sor arra, hogy Stayer László Péter vádlott a Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Szécsény, Rákóczi út 41. szám alatti épület alagsori helyiségében lévő szerver szoba kulcsát a hivatal titkárságán magához vette, majd 9 óra 35 perc körüli időben a fenti, lezárt helyiségbe kulccsal bement és az ott elhelyezett, működő szerver áramellátását ellátó három darab kismegszakítót szándékosan lekapcsolta.

Emiatt 2015. július 6. napján 9 óra 35 perctől 18 óra 45 percig – a vádlott általi visszakapcsolásáig – megszűnt a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat távközlési adatforgalma Szécsényben, ezáltal megbénult a Szécsényi Rendőrkapitányság informatikai rendszere, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalának a működése, a Szécsényi Katasztrófavédelmi Örs és az Országos Mentőszolgálat a riasztásokat csak rádión kapta meg, valamint leállt a Szécsényi Közös önkormányzati Hivatal informatikai rendszere, továbbá az e-MultiCoop Szövetkezet internetes adatforgalma is, mely jelentős zavart okozott a közintézmények, közhivatalok működésében. 12 óra 30 perc körül Szabó Zoltán informatikus felhívta a vádlott figyelmét arra, hogy a közhivatalok és a Szécsényi Rendőrkapitányság informatikai működése leállt, illetve az Internet szolgáltatás az e-MultiCoop Szociális Szövetkezetnél szünetel. Emiatt a szövetkezet képviselői 14 óra körüli időben felkeresték hivatalában a polgármestert, aki elzárkózott a hiba elhárításától. Később, 15 óra 14 perctől sem intézkedett a vádlott saját hatáskörben a távközlési szolgáltatás helyreállítására, holott ekkor már a Szécsényi Rendőrkapitányság vezetője emiatt távbeszélőn beszélt vele.

Stayer László Péter 18:40 óra körül döntött úgy, hogy az általa okozott üzemzavart

megszünteti, ezért a szerverszoba kulcsát magához véve oda bement, és az informatikai

távközlési rendszer áramellátását helyreállította.

A Btk. 459. §. 21. pont c. alpontja alapján közérdekű üzem az elektronikus hírközlő hálózat.

Elektronikus hírközlő hálózat alatt az elektronikus hírközlés területén használatos valamennyi

infrastrukturális elem érthető, így a hálózati infrastruktúra működéséhez szükséges

energiaellátást biztosító berendezések is.

Az első tárgyaláson a vádirat ismertetése, a vádlott és egy tanú kihallgatása várható.

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: