Jogerősen kilenc év szabadságvesztésre ítélete a Balassagyarmati Törvényszék azt a 42 éves férfit, aki ittasan halálra gázolt egy nőt 2020. januárjában Salgótarjánban, majd megállás nélkül továbbhajtott, a gyanút pedig ismerősére terelte.

A Balassagyarmati Törvényszék a 2022. január 19. napján tartott fellebbezési tárgyaláson helybenhagyta a Salgótarjáni Járásbíróság ítéletét, amellyel a járásbíróság a 2020. január 21. napjától letartóztatásban lévő 42 éves salgótarjáni vádlottat bűnösnek mondta ki halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettében, segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében és hamis vád bűntettében. A járásbíróság a bűnösnek kimondott vádlottat elsőfokon 9 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre, 10 év közügyektől eltiltásra és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.

A vádlott 2020. január 17. napján a délutáni órákban találkozott ismerőseivel, akiknek a társaságában az általa vezetett tehergépkocsival 15 óra utáni időben kocsmába mentek, ahol szeszesitalt fogyasztottak, a vádlott sört és röviditalt ivott. A vádlott 17 óra 53 perckor a Salgótarján, Rákóczi út 42. szám előtti útszakaszon a számára megengedett 50 kilométer/óra sebességet lényegesen meghaladva, 69-72 kilométer/óra sebességgel haladva az úttesten áthaladni kívánó sértettet a tehergépkocsi jobb első részével fékezés és irányváltás nélkül elütötte. A sértett az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket elszenvedve a helyszínen elhunyt. A baleset oka az volt, hogy a vádlott közepes fokú ittassága miatt egyáltalán nem észlelte az úttesten keresztül haladó gyalogost, továbbá túllépte a számára megengedett legnagyobb haladási sebességet is.

A vádlott az általa okozott baleset helyszínén nem állt meg és nem győződött meg arról, hogy a baleset következtében valaki megsérült-e, illetve segítségnyújtásra szorul-e. Ehelyett tovább hajtott, majd egy nyolcvan méterre lévő útkereszteződésében balra kanyarodott, onnan még további közel nyolcvan métert megtéve a, Munkásotthon tér 1. szám alatti parkolóba beállva a tehergépkocsit leállította. A baleset helyszínére 17 óra 59 perckor gyalogosan tért vissza, és a helyszínen intézkedő rendőröknek azt mondta, hogy egy általa konkrétan megnevezett ismerősével a balesetet megelőzően közösen szeszesitalt fogyasztottak, ezt követően a tehergépkocsiját az ismerőse vezette, ő csupán utasként tartózkodott az autóban. Kijelentette, hogy a sértettet ez az ismerőse ütötte el, aki a helyszínről eltávozott, a Munkásotthon tér 1. szám alatt található parkolóba hajtott, onnan pedig futva elszaladt.

A vádlott valótlan tartalmú nyilatkozata alapján a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Salgótarjáni Közlekedésrendészeti Osztálya halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette és segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntette gyanúja miatt nyomozást indított a vádlott ismerősével szemben, míg a vádlottal szemben járművezetés tiltott átengedése vétségének gyanúja miatt indult eljárás.

A vádlott a 2020. január 19. napján történt gyanúsítotti kihallgatása alkalmával kezdetben továbbra is azt állította, hogy a gépjárművet nem ő, hanem az ismerőse vezette, végül még az akkori kihallgatása során elismerte állítása valótlanságát, kijelentve, hogy a gépjárművet valójában ő vezette.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a vádlott, a védője és az ügyész is fellebbezett. A vádlott és védője a halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette és segítségnyújtás elmulasztásának bűntette vonatkozásában bizonyítottság hiányában felmentés, míg a hamis vád bűntettét illetően a büntetés enyhítése, az ügyész pedig súlyosabb büntetés, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása érdekében élt jogorvoslattal.

A másodfokon eljárt Balassagyarmati Törvényszék a Salgótarjáni Járásbíróság által megállapított tényállást döntően megalapozottnak találta, azonban azt több helyütt pontosította olyan, a tényállásra tartozó adatokkal, amelyeket az elsőfokú ítélet indokolása más helyütt rögzített.

Emellett a másodfokú bíróság szükségesnek találta az elsőfokú eljárásban készült igazságügyi szakértői vélemény kiegészítését annak tisztázása érdekében, hogy a következetes bírói gyakorlat alapulvételével a jelen ügyben irányadó közlekedési körülmények alapján meghatározott reakcióidő mellett a baleset bekövetkezett-e volna abban az esetben is, ha a vádlott a sértett elütésének helye előtt, az attól 67 méterre található kijelölt gyalogátkelő helyet 30 kilométer/órára lelassítva közelíti meg, majd a kijelölt gyalogátkelő helyet elhagyva a gépjárművet 50 kilométer/órára gyorsítja fel, illetve ha a kijelölt gyalogátkelő helyet 50 kilométer/órával közelíti meg, majd a kijelölt gyalogátkelő helyet elhagyva is 50 kilométer/órával halad tovább.

A másodfokú eljárásban kiegészített szakvéleményében az igazságügyi szakértő azt az álláspontot foglalta el, hogy a fenti két eset egyike sem járt volna a sértett elütésével, ugyanis mindkét esetben elhagyta volna már a sértett az úttest azon részét, ahol az ütközés bekövetkezett.

Ezzel a kiegészítéssel a törvényszék az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást hiánytalannak, a vádlott bűnösségére levont következtetést pedig okszerűnek tekintette. Ami a büntetés kiszabását illeti, a törvényszék megállapította a felülbírálat során, hogy a Salgótarjáni Járásbíróság által kiszabott büntetés alkalmas a büntetési célok elérésére, így annak sem enyhítését, sem pedig súlyosítását nem látta indokoltnak.

A Salgótarjáni Járásbíróság ítélete a Balassagyarmati Törvényszék döntésével jogerőre emelkedett.