Bíróságok Napja

A Bíróságok Napja megünnepeléséről és annak dátumáról 2000. június 24-én döntött az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT), megtartására első alkalommal 2001-ben került sor. 1869. július 15-én hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvénycikket, ami deklarálta a bírói függetlenséget, s annak garanciájaként rögzítette, hogy a bíró kizárólag a törvények, a törvény alapján alkotott rendeletek és a törvényerejű szokások szerint tartozik eljárni és ítélni. Ez a magyar igazságszolgáltatás történetének egyik legmeghatározóbb állomása volt, ezért ünnepeljük július 15-én a Bíróságok Napját.

 

Ezen jeles nap alkalmából a Balassagyarmati Törvényszéken is elismeréseket vehettek át bírák és igazságügyi alkalmazottak kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységük jutalmaként.

Az okleveleket dr. Fekete Zsolt, a Balassagyarmati Törvényszék elnökhelyettese adta át. Az Országos Bírói Tanács dr. Keményfy Gyulának, a Salgótarjáni Járásbíróság bírájának címzetes törvényszéki bírói címet, Nagy Árpádnénak, a Balassagyarmati Járásbíróság tisztviselőjének Juhász Andor bronz fokozatot, dr. Soós József bírósági titkárnak és Garamvölgyi Györgyné csoportvezetőnek főtanácsosi címet, míg Romhányiné Megyeri Katalin részére tanácsosi címet adományozott.

 

 

Balassagyarmat, 2018. július 13.

 

 

 

 

 

dr. Bolyós Gergő

Balassagyarmati Törvényszék sajtótitkára