Civil szervezetek számára előírt okiratok

TÁJÉKOZTATÓ!

A  civil szervezetek számára a létesítő okirat új Polgári törvénykönyv szerinti módosításának határidejéről.

 

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény ( Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezetek 2016. március 15. napját követően, csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek.

Panaszok

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének egyik stratégiai célja a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, ezen belül is  a panaszok és a közérdekű bejelentések benyújtásának hatékonyabbá tétele, ezért az OBH az EKOP 2.1.22. „Levelező” projektében kialakította a panaszok benyújtásának lehetőségét az ügyfélkapu igénybevételével, elektronikus felületen keresztül, amely az alábbi linken érhető el:

http://birosag.hu/kozerdeku-bejelentes-panasz

Választási szervek döntéseinek bírósági vizsgálata

"A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény kötelezővé tette - a személyes adatok kivételével  - a bírósági eljárás során hozott határozatok nyilvánosságra hozatalát.

A törvényi rendelkezés végrehajtásaként ezen az oldalon találhatók mind az országgyűlési képviselői választásokkal, mind az önkormányzati választásokkal kapcsolatos bírósági döntések.."