Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről szóló 5/2019. (II.14.) OBH utasítás 3. § (1) bekezdése szerint az adatvédelmi tisztviselő feladatait valamennyi bíróság tekintetében az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke által kinevezett adatvédelmi tisztviselő látja el.

Biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek:

A Balassagyarmati Törvényszék az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXII. törvény 57.§ (1) bekezdése alapján az alaktronikus ügyintézésre szolgáló hivatalos elektronikus elérhetőségként szolgáló Hivatali Kapu címet, illetőleg az ÁNYK nyomtatvány elérhetőségét az alábbiakban teszi közzé:

Bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggésben:

Rövidnév: OBHGEPI

KRID: 710254715

 

Pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek listája és elérhetősége

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 30.§ (1) bekezdése szerinti  pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek listáját és hivatalos elérhetőségeit az alábbiak szerint tesszük közzé: