3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezetői tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése,...