PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

A Balassagyarmati Törvényszék elnöke pályázatot hirdet

a Balassagyarmati Törvényszék illetékességi területén 1 bírósági titkári állás betöltésére a Salgótarjáni Járásbíróságon, szabálysértési ügyszakban.

A pályázat beérkezésének határideje: 2023. július 31. 16.00 óra

A pályázat beadásának helye: Balassagyarmati Törvényszék Elnöki Titkársága (2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.).

A pályázat beadásának feltételei:
Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával és jogi szakvizsgával rendelkeznek, továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn. 

A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a munkáltató megtéríti.

A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő utolsó napjáig – mellékelnie kell:
-- önéletrajzot,
-  a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
-  a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
-  erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
-  2 db fényképet,

érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint),

pályaalkalmassági összefoglalóval nem rendelkezőknek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az irányadók.

A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.