Nyilatkozat

A Balassagyarmati Törvényszék vezetőinek nyilatkozata

Megdöbbenéssel fogadtuk, hogy az Országos Bírói Tanács a 2019. május 8. napján elfogadott határozata szerint az Országgyűléshez fordult az Országos Bírósági Hivatal elnökének pozíciójából történő eltávolítása érdekében, törvénytelennek minősítve annak számos döntését.

Tette ezt azon Országos Bírói Tanács, amelynek tagjai mindezidáig figyelmen kívül hagyták a bírói szervezet felől érkező jelzéseket, amelyek az Országos Bírói Tanács működésével kapcsolatosan fogalmaztak meg kritikát.

2018. április és május havában a törvényesen megválasztott Országos Bírói Tanács tagjai és póttagjai közül 17 személy döntött úgy, hogy nem vállal közösséget az így kisebbségnek számító 10 választott tag által képviselt eszmékkel. A póttagválasztó gyűlés 2018. októberében szintén határozott és egyértelmű jelzéssel élt az Országos Bírói Tanács felé direkt (lemondásra való felhívással) és indirekt (nem választott póttagokat) módon is, nemtetszését kifejezve az addigi tevékenységével kapcsolatban.

2019. februárjában az Országos Bírói Tanács az általa elfogadott jelentésre hivatkozással pedig olyan utat választott a helyzet megoldására, amely nem szolgálja a bírósági szervezetrendszer érdekeit.

Nem elhanyagolható az sem, hogy az Országos Bírói Tanács figyelmen kívül hagyta azon nyilvánvaló tényt is, miszerint a kialakult közjogi kérdés értelmezése érdekében az Alapvető Jogok Biztosa az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte. Mindezeken túlmenően az Országos Bírói Tanács egy olyan vizsgálati anyag ismeretében hozta meg döntését, amelyben felhozott tényállítások közül jónéhány köszönő viszonyban sincs a valósággal, ráadásul olyan döntés meghozatalát kérik az Országgyűléstől, amely döntés alátámasztásául szolgáló indokok önmagukban elégtelenek egy ilyen döntés meghozatalához.

Számunkra egyértelmű, hogy a megnyugtató megoldás a bírói szervezetben ezáltal kialakult bizonytalanság eloszlatására az Országos Bírói Tanács megmaradt tagjainak lemondása kell legyen, amellyel új lehetőség teremtődne arra, hogy törvényesen működő, ténylegesen a bírák érdekeit képviselő Országos Bírói Tanács alakulhasson.

Őszintén sajnáljuk, hogy az Országos Bírói Tanács megalapozatlan döntésével a bíróságokba vetett közbizalmat befolyásoló módon politikai játszmák célkeresztjébe helyezte a teljes bírósági szervezetrendszert, ezért az Országos Bírósági Hivatal elnökének felmentését indítványozó országos bírói tanácsi határozattól kifejezetten elhatárolódunk és az Országos Bírósági Hivatal elnökét támogatásunkról biztosítjuk.

Balassagyarmat, 2019. május 10.

Balassagyarmati Törvényszék, a Balassagyarmati Járásbíróság, a Salgótarjáni Közigazgatásig és Munkaügyi Bíróság, a Salgótarjáni Járásbíróság és a Pásztói Járásbíróság bíráit képviselő bírósági vezetők