Egyesületeknek, alapítványoknak

Civil Információs Napok a Nógrád Megyei Civil Információs Centrum szervezésében

2015. december hónapban négy helyszínen rendez a Nógrád Megyei Civil Információs Centrum Információs Napot a Balassagyarmati Törvényszék segítségével. Az Információs Nap célja, hogy a megye egyesületei, alapítványai megismerhessék az új Ptk. civil szervezeteket érintő változásait, segítséget kapjanak ahhoz, hogy létesítő okiratukat a közeledő 2016. március 15-i határidőig az új Ptk.-hoz igazítsák. Ezen cél érdekében 2015. december 3. napján Salgótarjánban Kunné dr. Sándor Krisztina civilisztikai kollégiumvezető, Szécsényben dr. Márton Éva bírósági titkár tartott előadást, ahol az általános tájékoztatást követően a résztvevők kérdéseiket is feltehették. 2015. december 9. napján 14.00 órától az Információs nap megrendezésre kerül Balassagyarmaton, a Művelődési Központban, valamint Pásztón a Városi Könyvtárban is. Ezúton is felhívjuk a civil szervezetek figyelmét arra, hogy 2016. március 15. napjáig a civil szervezeteknek kötelezően az új Ptk. szabályaihoz kell igazítaniuk a létesítő okiratukat, és azt változásbejegyzési kérelemként be kell nyújtani a nyilvántartó törvényszékhez. A témáról részletesebb információ található a következő linken:

http://balassagyarmatitorvenyszek.birosag.hu/20151030/civil-szervezetek-szamara-eloirt-okiratok

Balassagyarmat, 2015. december 7.