„Nyitott bíróságok” program a bátonyterenyei Váci Mihály Gimnáziumban

A Balassagyarmati Törvényszék „Nyitott bíróságok” programjának kezdetektől állandó tagja a bátonyterenyei Váci Mihály Gimnázium. A program keretében 2015. május 12. napján dupla társadalomismereti órát tartott törvényszékünk bírósági titkára, amely keretében interaktív formában került bemutatásra a hazai alkotmányos rendszer és jogrendszer felépítése, a hatalommegosztás elve, a népszuverenitás lényege és a demokratikus részvételi elv jelenkori működése. A diákok részletes tájékoztatást kaptak az igazságszolgáltatásról, a bírósági szervezetrendszerről és a fórumrendszer lényegéről is. Az előadás egy „alapjogi disputával” fejeződött be, amelyben a diákoknak érvelni kellett olyan alapjogi aspektusból releváns kérdésekben, mint a halálbüntetés, az eutanázia vagy az abortusz problémája. Végül - az idő rövidsége miatt - érintőlegesen kifejthették álláspontjukat a terrorizmus és jogkorlátozás kérdésében is. A program 2015. május 20. napján a Balassagyarmati Fegyház és Börtön látogatásával folytatódik.

Balassagyarmat, 2015. május 13.