Bírósági közvetítők

A bírósági közvetítői eljárás

Perbeszéd helyett párbeszéd - Vitarendezés bírósági közvetítéssel

A közvetítés – vagy más néven mediáció – egy olyan, a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, melynek az a célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel zárják le a vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett semleges, pártatlan harmadik személy (mediátor) segítségét veszik igénybe.

A mediációról bővebben itt olvasható.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján található névjegyzében  szereplő közvetítők közül választhat.

2014. március hó 01-től már a Balassagyarmati Törvényszéken is lehetőség van a mediáció igénybevételére.

A bíróságon indult (családjogi, polgári, munkaügyi, gazdasági) ügyekben is lehetőség van a jogviták peren kívüli, közvetítői eljárásban történő rendezésére, melyet díjmentesen segít elő a kijelölt bírósági közvetítő. Erről a perben az idézéssel egyidejűleg kapnak tájékoztatást a peres felek. A bírósági közvetítésről a www.birosag.hu honlapon is lehet tájékozódni.

A közvetítés a 2002. évi LV. törvény alapján lefolytatott olyan sajátos permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (a  közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.
A közvetítői eljárás alkalmas arra, hogy a jogvitában érintett feleket hatékonyan segítse a problémák megoldásában. Ennek eredményeként a felek között lehetőség nyílik a gyors megegyezésre, mellyel elkerülhető a bíróságok leterheltsége miatt olykor elhúzódó és gyakran költséges pereskedés.
A közvetítői eljárás teljes titoktartási kötelezettség mellett zajlik le. A sikeres közvetítés során kötött egyezségüket a felek a bírósághoz jóváhagyás végett benyújthatják.

A Balassagyarmati Törvényszék területén   két járásbíróságon került kijelölésre mediátor:

- A  Balassagyarmati Járásbíróságon a bírósági közvetítő bírák és titkárok:

Ügyfélfogadási ideje: hétfőnként: 9 -16 óráig

Elérhetőségük: Telefon: 06-35/501-200 /222  mellék vagy

    dr. Papp Andrea bíró        kozvetitobgyjb1@birosag.hu

    dr. Várszegi Andra bíró:   06-30/439-5346; kozvetito2bgyjb@birosag.hu

    dr. Lőrik Anikó titkár:       06-30/437-7082; kozvetito3bgyjb@birosag.hu     

    dr. Tóth-Juhász Szilvia         kozvetites4bgyjb@birosag.hu       

 

  A Salgótarjáni Járásbíróságon a bírósági közvetítést: Fülöpné dr. Kollár Ilona, dr. Kazinczi Ildikó és Dr. Józsa Lívia járásbírósági bírók  látják el.

Ügyfélfogadási ideje: hétfőnként: 9-14 óráig

Elérhetőségük: Telefon: 06-32/310-040 vagy

     Fülöpné dr. Kollár Ilona bíró: 06-30/439-0862; kozvetito1stjb@birosag.hu

     dr. Kazinczi Ildikó bíró       kozvetito2stjb@birosag.hu

     dr. Józsa Lívia bíró:  06-30/447-8204; kozvetito3stjb@birosag.hu