Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről szóló 5/2019. (II.14.) OBH utasítás 3. § (1) bekezdése szerint az adatvédelmi tisztviselő feladatait valamennyi bíróság tekintetében az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke által kinevezett adatvédelmi tisztviselő látja el.

Az OBH adatvédelmi tisztviselője 2019. október 1. napjától dr. Nobilis Gergely OBH-ba beosztott bíró (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 24.; telefonszám:+36-1-352-4207; e-mail: gdpr@obh.birosag.hu).