Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az adatvédelmi tisztviselőről és az adatvédelmi felelősről, valamint az adatvédelmi incidensek jelentéséről szóló 5/2019. (II.14.) OBH utasítás 3. § (1) bekezdése szerint az adatvédelmi tisztviselő feladatait valamennyi bíróság tekintetében az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke által kinevezett adatvédelmi tisztviselő látja el.

Az OBH adatvédelmi tisztviselője 2019. október 1. napjától dr. Nobilis Gergely OBH-ba beosztott bíró (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 24.; telefonszám:+36-1-354-4207; e-mail: gdpr@obh.birosag.hu).

 

A Balassagyarmati Törvényszék és járásbíróságai adatkezelési tájékoztatói:

Adatkezelési tájékoztató - bírói pályázathoz

Adatkezelési tájékoztató igazságügyi alkalmazotti jogviszony létesítésére

Adatkezelési tájékoztató ülnökök részére

Adatkezelési tájékoztató szakmai gyakorlatra jelentkezők részére

Adatkezelési tájékoztató szerződésekhez

Adatkezelési tájékoztató közérdekű adatokra irányuló kérelemhez

Közérdekű adatigénylés panaszokhoz

Adatkezelési tájékoztatók érintetti jogok gyakorlásához

Adatkezelési tájékoztató civilisztikai ügyekhez

Adatkezelési tájékoztató büntető ügyekhez

 

A Balassagyarmati Törvényszék adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Kerekes Andrea Zsuzsanna, elérhetősége:gdprbalassagyarmat@birosag.hu