Biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek:

A Balassagyarmati Törvényszék az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXII. törvény 57.§ (1) bekezdése alapján az alaktronikus ügyintézésre szolgáló hivatalos elektronikus elérhetőségként szolgáló Hivatali Kapu címet, illetőleg az ÁNYK nyomtatvány elérhetőségét az alábbiakban teszi közzé:

Bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggésben:

Rövidnév: OBHGEPI

KRID: 710254715

 

Pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek listája és elérhetősége

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 30.§ (1) bekezdése szerinti  pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek listáját és hivatalos elérhetőségeit az alábbiak szerint tesszük közzé:

Civil szervezetek számára előírt okiratok

TÁJÉKOZTATÓ!

A  civil szervezetek számára a létesítő okirat új Polgári törvénykönyv szerinti módosításának határidejéről.

 

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény ( Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezetek 2016. március 15. napját követően, csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek.