Pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek listája és elérhetősége

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 30.§ (1) bekezdése szerinti  pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek listáját és hivatalos elérhetőségeit az alábbiak szerint tesszük közzé:

Civil szervezetek számára előírt okiratok

TÁJÉKOZTATÓ!

A  civil szervezetek számára a létesítő okirat új Polgári törvénykönyv szerinti módosításának határidejéről.

 

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény ( Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezetek 2016. március 15. napját követően, csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek.

Panaszok

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének egyik stratégiai célja a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, ezen belül is  a panaszok és a közérdekű bejelentések benyújtásának hatékonyabbá tétele, ezért az OBH az EKOP 2.1.22. „Levelező” projektében kialakította a panaszok benyújtásának lehetőségét az ügyfélkapu igénybevételével, elektronikus felületen keresztül, amely az alábbi linken érhető el:

http://birosag.hu/kozerdeku-bejelentes-panasz